תקנון השאלת הציוד

על המשאיל/ה לבדוק את הציוד ולאשר את תקינותו לפני הוצאת הציוד. על המשאיל/ה להתחייב לשמור על הציוד של המגמה אשר לקח/ה לפרק זמן הצילומים המוגדר, ולשלם על התיקון של כל נזק/פגע/אבידה אשר יגרם לציוד.
ידוע למשאיל/ה כי החזרת הציוד נחשבת אך ורק כשהציוד חוזר למחסן הציוד ונציג/ה מוסמך/ת מצוות המחסן חתם/ה שהציוד החוזר במצב תקין ובמלואו.
כמו כן, ידוע למשאיל/ה שבמקרים בהם אקבל אישור מהמורים להעביר את הציוד שברשותי להפקה אחרת שלא דרך מחסן הציוד, עליו/ה להחתים את הצוות המקבל על תקינות הציוד שהעביר/ה. ללא חתימה כזו, האחריות על הציוד נשארת על שם המשאיל/ה.