c-stand

שם קטלוגי: c-stand

קטגוריית פריט: שונות גריפ,

תיאור: C-STAND, הידועים גם כגריפ-סטנד, משמשים בדרך כלל בהפקת סרטים ווידאו לתמיכה ומיקום של אורות, מחזירי אור וציוד אחר. להלן כמה טיפים לשימוש בגריפ-סטנד בהפקת סרטים:

הצב את הגריפ-סטנד על משטח יציב וישר. השתמש בשקי חול או משקולות אחרות כדי לעגן את המעמד במידת הצורך.

ודא שרגלי הגריפ-סטנד מורחבות לחלוטין וננעלות במקומן.

חבר את הציוד הרצוי לחלק העליון של הגריפ-סטנד באמצעות ראש אחיזה (תפוח) וזרוע או חומרי הרכבה אחרים.

התאם את הגובה והזווית של הגריפ-סטנד לפי הצורך כדי למקם את הציוד במיקום הרצוי.

השתמש בצווארוני הנעילה על ראש האחיזה (תפוח) והזרוע כדי לאבטח את הציוד במקומו.

בעת הזזת הגריפ-סטנד, הקפד להחזיק בבסיס ולהרים אותו בזהירות כדי למנוע התהפכות.

בעת פירוק הגריפ-סטנד, הקפידו להוריד את הרגליים ולאחוז בראש ובזרוע לאט ובזהירות כדי למנוע פגיעה בציוד או במעמד.

על ידי ביצוע העצות האלה, אתה יכול להבטיח שאתה משתמש בהגריפ-סטנד שלך בבטחה וביעילות בהפקת סרטים.

הערכת מחיר לא מדוייקת: 700 ₪