loader
המערכת טוענת נתונים...

my

הצהרת כוונות

הפקת הסרט ההפקה של ליה


[עריכת נייר העמדה]

ספרו בקצרה על עצמכם, על הבחירה והלימודים במגמה, איזה סוג קולנוע אתם אוהבים ואיך זה קשור להפקת הגמר שלכם.

תארו את נושא הסרט מה החיבור האישי שלכם לנושא ולרעיון?

מדוע בחרתם בתפקיד ובצוות הנוכחי?

כיצד בכוונתכם.ן להכין את עצמכם.ן לעבודתכם בסרט?

אלו קשיי עריכה ואתגרים אתם מזהים מהתסריט או הרעיון?

חשבו על יצירה אשר מהווה השראה עבורכם לתפקיד. אפשר לבחור יצירה קולנועית, טלוויזיונית, חזותית, אמנותית, ספרותית, מוזיקלית או כל יצירה או חווית חיים שלכם אשר עוסקת בנושא המרכזי של סרט הגמר שלכם. רצוי להיעזר במה שלמדתם בלימודי הקולנוע העיוני.

כתבו את הפילמוגרפיה (או הפרטים המזהים) של היצירה? (שם, יוצר, שנה, חברת הפקה, מדינה).

תארו בקצרה (3-4 שורות) את הסרט או היצירה אליהם אתם מתייחסים. רצוי לצרף גם קישורים/תמונות.

הסבירו כיצד כיצד מציגה יצירה זו את הנושא שלכם (התייחסו גם לתאוריה, ז'אנר, תולדות הקולנוע וכו') וכיצד אתם חושבים שהיא יכולה לתרום לעיסוק שלכם בנושא. התייחסו למסרים בשני הסרטים ותארו נקודות דמיון ושוני. (במידה ומקור ההשראה אינו יצירה חזותית- יש להתייחס לאופן בו הוא קשור לסרט בעיניכם).

1
2
1
1
1

הסבירו כיצד כיצד מציגה יצירה זו את הנושא שלכם (התייחסו גם לתאוריה, ז'אנר, תולדות הקולנוע וכו') וכיצד אתם חושבים שהיא יכולה לתרום לעיסוק שלכם בנושא. התייחסו למסרים בשני הסרטים ותארו נקודות דמיון ושוני. (במידה ומקור ההשראה אינו יצירה חזותית- יש להתייחס לאופן בו הוא קשור לסרט בעיניכם).

בחרו סצינה או קטע מסויים מתוך היצירה שבחרתם אשר מהווה השראה עבורכם לעבודתכם. (מתוך היצירה שבחרתם בחלק ב או יצירה אחרת).

תארו את הסצינה או הקטע בקצרה. (רצוי לצרף קישורים/תמונות)

בחרו לפחות שלושה מאפייני שפה קולנועית והסבירו כיצד הם תורמים לקידום העלילה, הרגש, המסרים, או חווית הצפייה בקטע. (רצוי לצרף קישור או פריימים לדוגמא).

מה אתם יכולים ללמוד מהקטע ?

מהם העקרונות המרכזיים בז'אנר של הסרט שלכם?

**

**

הוספת לינקים לסרטון יוטיוב

1
1

הוספת לינק לתמונה

1
2
3
4
1
אודותיי
מקורות השראה
סגנון