loader
המערכת טוענת נתונים...

my shooting scripts

תסריטי הצילומים של ההפקות שלי

אין הפקות שאתם מקושרים אליהן. בקשו מן ההפקה להזין אתכם להפקה. וודאו שהטלפון שלכם מעודכן בפרופיל שלכם ובהפקה. (באמצעות הטלפון התוכנה יודעת לקשר ביניכם)