loader
המערכת טוענת נתונים...

ניתן לשאול ציוד אך ורק אחרי הקמת הפקה/תרגיל במערכת או שאת/ה חלק מהפקה קיימת.

תהליך מהיר למשתמשים מנוסים:

אם אתם כבר מכירים את הציוד ואת תהליך ההשאלה, יש לכם אפשרות להשתמש בטופס השכרה פשוט ומהיר. שנועד לחסוך לך זמן ועדיין להבטיח שאתה מקפיד על ההליכים הדרושים.

גישה לציוד ולמידה על אפשרויות:
למי שלא מכיר את הציוד הזמין או את תהליך ההשאלה, אנו ממליצים לבקר בדף הציוד. בעמוד זה תמצאו מידע מפורט על הציוד הזמין להשאלה. זו גם הזדמנות מצוינת ללמוד עוד קצת על הציוד עצמו.
בדף הציוד תוכלו להוסיף בנוחות את הציוד הספציפי שאתם צריכים לדולי (עגלה) שלכם.

מילוי טופס ההשכרה:
לאחר שהוספת את הציוד הדרוש לדולי שלך, תחזור/י לדף השאלה זה כדי "לפרוק" את העגלה לטופס ההשאלה. בטופס ההשאלה, יש אפשרות להוסיף הערות נוספות לגבי מצב הציוד. אם יש פריטים שלא הצלחת למצוא בדף הציוד, תוכל לכלול אותם בטופס ההשאלה בשלב זה.

בדיקה יסודית לפני סיום:
לפני שתתנתקו ותסיימו את תהליך ההשכרה, אתם נדרשים לבדוק היטב את הציוד. זאת כדי להבטיח שאתם מודעים למצבו של כל פריט לפני שהוא נמצא במשמורתך.

אחריות:
לאחר שהוצאתם מהציוד, זה הופך להיות האחריות שלכם להבטיח את שמירתו.
כאשר הגיע הזמן להחזיר את הציוד, רק אנשים מורשים, כגון המורה שלך או התלמיד המיועד שאחראי על הציוד להשכרה, יכולים לטפל בתהליך ההחזרה ולעדכן את טופס ההשכרה בהתאם.

בהצלחה בהפקה.