loader
המערכת טוענת נתונים...
טופס השאלת ציוד
record date: 07-03-2024 recorded by: avishag yaary barzilay
הציוד שאצל ההפקה סורפריז
תאריך השאלה: 22/02/2024
שם המשאילה: 266
טל: 0512202051
Item Imagecanon 250d # 1ה-Canon 250D, הידועה גם בשם Re...
הערות:
חתימה: Signature