loader
המערכת טוענת נתונים...
טופס השאלת ציוד
record date: 22-01-2024 recorded by: Inbar cohen
הציוד שאצל ההפקה בית בובות משפחת לוי
תאריך השאלה: 22/01/2024
שם המשאילה: 267
טל: 545471850
Item Imagecanon 250d # 2ה-Canon 250D, הידועה גם בשם Re...
הערות:
חתימה: Signature