loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, אחר
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

אחר

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20

כמות עותקים במגמה
כרגע במחסן
20
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
 • לפני כל שימוש
 • פעם בשנה

שאלה 2 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים
 • קונים חדשה

שאלה 3 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • צריך אישור מורה והורה
 • מותר
 • אסור

שאלה 4 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 500 וואט
 • 1500 וואט
 • 2000 וואט
 • 1000 וואט

שאלה 5 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • חשמל
 • מים
 • פחת

שאלה 6 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בלי נעליים
 • בל כפפות
 • יש שתי תשובות נכונות

שאלה 7 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לנורה
 • לדלתות הפנס
 • לפנס

שאלה 8 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • כל חצובה
 • רק גריפ
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה

שאלה 9 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 10 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4

שאלה 11 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות

שאלה 12 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • באישור מורה
 • לא יודע
 • לא
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 13 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות

שאלה 14 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet