loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, חצובה לתפוז
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

חצובה לתפוז

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
2
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 2 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 3 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 3
 • 4
 • 2

שאלה 4 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3

שאלה 5 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן

שאלה 6 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפפות גינה
 • כפכפים
 • משקפי שמש
 • מכנסיים קצרים

שאלה 7 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 8 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים

שאלה 9 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב

שאלה 10 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא

שאלה 11 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 240 ס"מ

שאלה 12 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • פעם בשנה
 • כל 6 חודשים

שאלה 13 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • באישור מורה
 • לא
 • כן רק אם הוא לד
 • לא יודע

שאלה 14 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 800
 • 300
 • 100
 • 650

שאלה 15 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחזירים למחסן
 • קונים חדשה
 • מחליפים
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet