loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, כבל אוקס
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

כבל אוקס

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3

כמות עותקים במגמה
3
כרגע במחסן
3
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 240 ס"מ

שאלה 2 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • כל 6 חודשים
 • פעם בחודש
 • פעם בשנה
 • לפני כל שימוש

שאלה 3 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • מכנסיים קצרים
 • כפפות גינה
 • כפכפים
 • משקפי שמש

שאלה 4 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • כל חצובה
 • חצובה כבדה
 • חצובה קלה
 • רק גריפ

שאלה 5 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 6 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 300
 • 800
 • 650

שאלה 7 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • פחת
 • חשמל

שאלה 8 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4

שאלה 9 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים

שאלה 10 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר

שאלה 11 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בל כפפות

שאלה 12 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול

שאלה 13 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • כן רק אם הוא לד
 • באישור מורה
 • לא יודע

שאלה 14 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לנורה
 • לדלתות הפנס

שאלה 15 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1500 וואט
 • 500 וואט
 • 1000 וואט
 • 2000 וואט
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet