loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, מטען מקורי קנון
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

מטען מקורי קנון

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3

כמות עותקים במגמה
3
כרגע במחסן
2
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 2 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • כפפות גינה
 • משקפי שמש
 • מכנסיים קצרים

שאלה 3 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש

שאלה 4 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 5 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • רק גריפ
 • חצובה כבדה
 • כל חצובה
 • חצובה קלה

שאלה 6 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 500 וואט
 • 2000 וואט
 • 1000 וואט
 • 1500 וואט

שאלה 7 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן

שאלה 8 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 9 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3

שאלה 10 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • כן רק אם הוא לד
 • לא יודע
 • באישור מורה

שאלה 11 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא

שאלה 12 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול

שאלה 13 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.

שאלה 14 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 15 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
פלג טל20/06/23 08:55