loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, סט מצלמה
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

סט מצלמה

סט כולל: מצלמה 90ג +כ כגי ליגלכי

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
2
javascript
סט כולל: מצלמה 90ג +כ כגי ליגלכי

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 2 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3

שאלה 3 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.

שאלה 4 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר

שאלה 5 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא יודע
 • באישור מורה
 • כן רק אם הוא לד
 • לא

שאלה 6 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • לזרוק אותם לפח
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 7 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4

שאלה 8 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 500 וואט
 • 1000 וואט
 • 1500 וואט
 • 2000 וואט

שאלה 9 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 10 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לדלתות הפנס
 • לנורה

שאלה 11 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 12 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 800
 • 300
 • 650

שאלה 13 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • חשמל
 • פחת

שאלה 14 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • מחזירים למחסן
 • קונים חדשה

שאלה 15 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet