loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, סי100
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

סי100

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 2 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.

שאלה 3 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • חשמל
 • פחת
 • מים

שאלה 4 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • קונים חדשה
 • מחליפים
 • מחזירים למחסן

שאלה 5 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 800
 • 650
 • 300

שאלה 6 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא

שאלה 7 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא יודע
 • באישור מורה
 • לא
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 8 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות

שאלה 9 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 10 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • מותר
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 11 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות

שאלה 12 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים

שאלה 13 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1500 וואט
 • 500 וואט
 • 2000 וואט
 • 1000 וואט

שאלה 14 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • השתמש בחצובה על משטח משופע

שאלה 15 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר
 • זה יקר
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet