loader
המערכת טוענת נתונים...
, פולופוקוס אלקטרוני לוויבל S
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

פולופוקוס אלקטרוני לוויבל S

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 300 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ

שאלה 2 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 3 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 300
 • 650
 • 800

שאלה 4 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות

שאלה 5 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3

שאלה 6 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות

שאלה 7 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה
 • רק גריפ
 • כל חצובה

שאלה 8 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים

שאלה 9 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 10 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בחודש
 • פעם בשנה

שאלה 11 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב

שאלה 12 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 13 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה

שאלה 14 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 15 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לנורה
 • לפנס
 • לדלתות הפנס
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
יונתן קורנפלד17/04/23 12:02
אוריין לב ארי24/04/23 11:40
דור ניסן-רוזן20/03/23 15:45
גיא ברזילי17/04/23 10:39
אדם פורת03/03/23 10:31
יהונתן ון ניקרק16/03/23 10:05