loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, תואם קנון E6
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

תואם קנון E6

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3
#4
#5
#6

כמות עותקים במגמה
6
כרגע במחסן
3
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן

שאלה 2 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול

שאלה 3 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן

שאלה 4 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 5 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • פחת
 • חשמל
 • מים

שאלה 6 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3

שאלה 7 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לדלתות הפנס
 • לפנס
 • לנורה

שאלה 8 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 9 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 10 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • חצובה קלה
 • רק גריפ
 • חצובה כבדה
 • כל חצובה

שאלה 11 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 12 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • באישור מורה
 • לא
 • לא יודע
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 13 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 14 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 2000 וואט
 • 1500 וואט
 • 500 וואט
 • 1000 וואט

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט


Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53
עותק מס 5
מאי מורן06/03/23 13:34
פלג טל07/06/23 09:34
מאי מורן06/03/23 13:34
פלג טל07/06/23 09:34
עותק מס 3
tomer hod27/02/23 11:30
12/03/23 14:35
עותק מס 2
תומר ברק22/02/23 18:28
מאי מורן12/03/23 14:02
עותק מס 1
תומר ברק22/02/23 18:27
מאי מורן12/03/23 14:02
עותק מס 4
אסף ביבי04/01/23 21:58
13/02/23 10:19
עותק מס 5
אסף ביבי04/01/23 21:58
13/02/23 10:19
עותק מס 3
אסף ביבי04/01/23 21:58
13/02/23 10:19
עותק מס 2
אסף ביבי04/01/23 21:58
13/02/23 10:19
עותק מס 1
yotam shapira01/01/70 00:00
13/02/23 10:22