loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 105mm f1.8
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

105mm f1.8

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 2 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים

שאלה 3 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • כן רק אם הוא לד
 • באישור מורה
 • לא יודע
 • לא

שאלה 4 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 5 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • השתמש בחצובה על משטח משופע

שאלה 6 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 7 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן

שאלה 8 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 300
 • 650
 • 800

שאלה 9 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות

שאלה 10 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 200 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 180 ס"מ

שאלה 11 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • כפפות גינה
 • משקפי שמש
 • מכנסיים קצרים

שאלה 12 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בשנה

שאלה 13 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3

שאלה 14 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet