loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 130 mm f 3.5
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

130 mm f 3.5

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 2 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 3 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בל כפפות
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה

שאלה 4 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4

שאלה 5 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.

שאלה 6 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 7 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • צריך אישור מורה והורה
 • מותר

שאלה 8 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול

שאלה 9 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן

שאלה 10 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • כל 6 חודשים
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • פעם בשנה

שאלה 11 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 12 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים

שאלה 13 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • מכנסיים קצרים
 • משקפי שמש
 • כפפות גינה

שאלה 14 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לדלתות הפנס
 • לנורה

שאלה 15 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet