loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 200mm f3.5 VIVTAR
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

200mm f3.5 VIVTAR

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • כל 6 חודשים
 • פעם בשנה
 • פעם בחודש
 • לפני כל שימוש

שאלה 2 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה

שאלה 3 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 200 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 4 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • באישור מורה
 • לא יודע
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 5 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בל כפפות

שאלה 6 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 7 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות

שאלה 8 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 650
 • 300
 • 800
 • 100

שאלה 9 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה

שאלה 10 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים
 • קונים חדשה

שאלה 11 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1000 וואט
 • 1500 וואט
 • 500 וואט
 • 2000 וואט

שאלה 12 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.

שאלה 13 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • חשמל
 • מים
 • פחת

שאלה 14 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה מיותר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet