loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 250גי3
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

250גי3

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 2 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • משקפי שמש
 • מכנסיים קצרים
 • כפפות גינה
 • כפכפים

שאלה 3 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לנורה
 • לדלתות הפנס
 • לפנס

שאלה 4 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • כל חצובה
 • חצובה קלה
 • רק גריפ
 • חצובה כבדה

שאלה 5 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בל כפפות
 • יש שתי תשובות נכונות
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בלי נעליים

שאלה 6 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4

שאלה 7 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • מותר
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 8 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים

שאלה 9 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • באישור מורה
 • כן רק אם הוא לד
 • לא יודע

שאלה 10 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.

שאלה 11 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה

שאלה 12 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה מיותר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 13 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 14 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • חשמל
 • פחת
 • מים

שאלה 15 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet