loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 250גי3
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

250גי3

מצלמה חשובה

כמות עותקים במגמה
3
כרגע במחסן
3
javascript
מצלמה חשובה

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 2 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לדלתות הפנס
 • לפנס
 • לנורה

שאלה 3 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • השתמש בחצובה על משטח משופע

שאלה 4 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • מותר
 • אסור
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 5 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • קונים חדשה
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים

שאלה 6 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.

שאלה 7 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 200 ס"מ

שאלה 8 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא

שאלה 9 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות

שאלה 10 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 500 וואט
 • 1000 וואט
 • 2000 וואט
 • 1500 וואט

שאלה 11 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3

שאלה 12 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 13 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה

שאלה 14 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בשנה

שאלה 15 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • חשמל
 • פחת
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet