loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 55mm f1.8
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

55mm f1.8

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לנורה
 • לפנס
 • לדלתות הפנס

שאלה 2 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 3 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • השתמש בחצובה על משטח משופע

שאלה 4 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב

שאלה 5 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • באישור מורה
 • לא יודע
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 6 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות

שאלה 7 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפפות גינה
 • כפכפים
 • מכנסיים קצרים
 • משקפי שמש

שאלה 8 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • מותר
 • אסור
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 9 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • פחת
 • מים
 • חשמל

שאלה 10 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 11 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 800
 • 300
 • 650
 • 100

שאלה 12 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בלי נעליים
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בל כפפות

שאלה 13 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

שאלה 14 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים

שאלה 15 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בשנה
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
יעל גופן16/02/23 20:08
עלמה קודשביץ10/03/23 21:06
איילה סלע15/03/23 21:00
יהונתן ון ניקרק19/03/23 12:30