loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 58 mm f2
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

58 mm f2

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • כל חצובה
 • חצובה קלה
 • רק גריפ
 • חצובה כבדה

שאלה 2 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 300
 • 800
 • 650

שאלה 3 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה

שאלה 4 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

שאלה 5 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 6 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לנורה
 • לדלתות הפנס

שאלה 7 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר
 • זה יקר

שאלה 8 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • השלך את הסוללה מיד לפח

שאלה 9 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים

שאלה 10 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 11 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 12 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • באישור מורה
 • כן רק אם הוא לד
 • לא
 • לא יודע

שאלה 13 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • יש שתי תשובות נכונות
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות
 • בלי נעליים

שאלה 14 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • משקפי שמש
 • מכנסיים קצרים
 • כפכפים
 • כפפות גינה

שאלה 15 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • צריך אישור מורה והורה
 • מותר
 • אסור
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet