loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 70-222mm f3.5
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

70-222mm f3.5

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 2 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לדלתות הפנס
 • לנורה

שאלה 3 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בשנה

שאלה 4 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 5 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 650
 • 300
 • 100
 • 800

שאלה 6 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בל כפפות
 • בלי נעליים
 • יש שתי תשובות נכונות
 • אף תשובה אינה נכונה

שאלה 7 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • מותר
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 8 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 4
 • 1
 • 3
 • 2

שאלה 9 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.

שאלה 10 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא יודע
 • לא
 • כן רק אם הוא לד
 • באישור מורה

שאלה 11 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן

שאלה 12 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • חשמל
 • פחת

שאלה 13 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות

שאלה 14 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 240 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 15 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • רק גריפ
 • חצובה כבדה
 • חצובה קלה
 • כל חצובה
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
Bar Neiman08/01/23 15:25
יהונתן ון ניקרק24/01/23 11:05