loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, 85mm f2
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

85mm f2

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
0
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר
 • זה יקר

שאלה 2 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4

שאלה 3 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן

שאלה 4 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 300
 • 800
 • 100
 • 650

שאלה 5 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 6 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4

שאלה 7 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • צריך אישור מורה והורה
 • מותר

שאלה 8 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 300 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 200 ס"מ

שאלה 9 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.

שאלה 10 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 2000 וואט
 • 1000 וואט
 • 500 וואט
 • 1500 וואט

שאלה 11 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 12 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 13 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות

שאלה 14 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לנורה
 • לדלתות הפנס

שאלה 15 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • מכנסיים קצרים
 • משקפי שמש
 • כפפות גינה
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
אוריין לב ארי16/08/23 18:14