loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, anger 150K
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

anger 150K

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1500 וואט
 • 2000 וואט
 • 500 וואט
 • 1000 וואט

שאלה 2 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא יודע
 • באישור מורה
 • לא
 • כן רק אם הוא לד

שאלה 3 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1

שאלה 4 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 5 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • חצובה כבדה
 • כל חצובה
 • חצובה קלה
 • רק גריפ

שאלה 6 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • מותר
 • אסור
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 7 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לנורה
 • לפנס
 • לדלתות הפנס

שאלה 8 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בשנה
 • פעם בחודש

שאלה 9 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בל כפפות
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • יש שתי תשובות נכונות

שאלה 10 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.

שאלה 11 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 12 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • מכנסיים קצרים
 • משקפי שמש
 • כפפות גינה
 • כפכפים

שאלה 13 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • השתמש בחצובה על משטח משופע
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 14 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • קונים חדשה
 • מחליפים
 • מחזירים למחסן

שאלה 15 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • חשמל
 • פחת
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet