loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, blackmagic pcc6k
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

blackmagic pcc6k

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
2
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 2 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 3 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב

שאלה 4 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • השלך את הסוללה מיד לפח

שאלה 5 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

שאלה 6 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • לזרוק אותם לפח
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 7 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 8 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • כן
 • לא

שאלה 9 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לפנס
 • לנורה
 • לדלתות הפנס

שאלה 10 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • צריך אישור מורה והורה
 • אסור
 • מותר

שאלה 11 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים

שאלה 12 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה יקר
 • זה מיותר

שאלה 13 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.

שאלה 14 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • מחזירים למחסן
 • קונים חדשה

שאלה 15 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות
 • בלי נעליים
 • יש שתי תשובות נכונות
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet