loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, Canon 90D
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

Canon 90D

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה

שאלה 2 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • מכנסיים קצרים
 • משקפי שמש
 • כפפות גינה

שאלה 3 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה מיותר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 4 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 5 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 6 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול

שאלה 7 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בשנה
 • לפני כל שימוש
 • כל 6 חודשים
 • פעם בחודש

שאלה 8 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 9 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.

שאלה 10 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן

שאלה 11 מתוך 15: כמה פנסים מותר לחבר לכבל חשמל אחד?

Question Image
 • 1
 • 3
 • 4
 • 2

שאלה 12 מתוך 15: ג'לטינים מחברים ל:

Question Image
 • לדלתות הפנס
 • לנורה
 • לפנס

שאלה 13 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 4
 • 1
 • 3
 • 2

שאלה 14 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 15 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • לא
 • כן רק אם הוא לד
 • באישור מורה
 • לא יודע
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet