loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, Canon 90D
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

Canon 90D

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 2 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • רק גריפ
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה
 • כל חצובה

שאלה 3 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה

שאלה 4 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחזירים למחסן
 • מחליפים
 • קונים חדשה

שאלה 5 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4

שאלה 6 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 650
 • 300
 • 800
 • 100

שאלה 7 מתוך 15: בעת הקמת חצובה, חשוב:

Question Image
 • ודא שכל הרגליים נעולות היטב במקומן
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • השתמש בחצובה על משטח משופע

שאלה 8 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1500 וואט
 • 500 וואט
 • 1000 וואט
 • 2000 וואט

שאלה 9 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות

שאלה 10 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 11 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בחודש
 • פעם בשנה
 • כל 6 חודשים
 • לפני כל שימוש

שאלה 12 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • בלי נעליים
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות
 • יש שתי תשובות נכונות

שאלה 13 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 14 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפפות גינה
 • מכנסיים קצרים
 • כפכפים
 • משקפי שמש

שאלה 15 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 300 ס"מ
 • 200 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 240 ס"מ
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet