loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, canon c100 mark 1
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

canon c100 mark 1

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד


Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53
727עותק מס 1
22/02/23 17:35הוחזר למחסן ללא נוכחות מהצוות

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 2 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • לפני כל שימוש
 • פעם בשנה
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים

שאלה 3 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן

שאלה 4 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 300
 • 100
 • 650
 • 800

שאלה 5 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • כן רק אם הוא לד
 • לא יודע
 • באישור מורה
 • לא

שאלה 6 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • חשמל
 • פחת

שאלה 7 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 8 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 9 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב

שאלה 10 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחזירים למחסן
 • קונים חדשה
 • מחליפים

שאלה 11 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1500 וואט
 • 1000 וואט
 • 500 וואט
 • 2000 וואט

שאלה 12 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה מיותר
 • זה יקר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 13 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות

שאלה 14 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

שאלה 15 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • יש שתי תשובות נכונות
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בלי נעליים
 • בל כפפות
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט


Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53

Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 52

Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/u621599107/domains/hafaka.net/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 53
עותק מס 2
01/01/70 00:00
עותק מס 1
01/01/70 00:00
22/02/23 19:35הוחזר למחסן ללא נוכחות מהצוות