loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, canon50d
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

canon50d

bcvbcv

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
bcvbcv

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • אסור
 • מותר
 • צריך אישור מורה והורה

שאלה 2 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • כל 6 חודשים
 • לפני כל שימוש
 • פעם בשנה
 • פעם בחודש

שאלה 3 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 200 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 240 ס"מ

שאלה 4 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה מיותר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 5 מתוך 15: מהו עומס ההספק המרבי שכבל מאריך סטנדרטי יכול לעמוד בו?

Question Image
 • 1000 וואט
 • 1500 וואט
 • 2000 וואט
 • 500 וואט

שאלה 6 מתוך 15: מותר לתלמידים להחליף נורה?

Question Image
 • לא
 • כן

שאלה 7 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • כן רק אם הוא לד
 • לא יודע
 • באישור מורה
 • לא

שאלה 8 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • למכור אותם לחנות יד שנייה
 • לזרוק אותם לפח

שאלה 9 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • חשמל
 • מים
 • פחת

שאלה 10 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים

שאלה 11 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות

שאלה 12 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 300
 • 650
 • 100
 • 800

שאלה 13 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 14 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.

שאלה 15 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • רק גריפ
 • כל חצובה
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet