loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, canon50d
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

canon50d

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: איזה מהבאים אינו אמצעי בטיחות מומלץ בעת שימוש בכבלים מאריכים?

Question Image
 • בדוק את הכבלים לאיתור נזקים לפני כל שימוש.
 • השתמש בכבל קצר יותר ממה שאתה באמת צריך.
 • הרחק כבלים ממים או מנוזלים אחרים.
 • השתמש בכבל מאריך שמדורג לשימוש חיצוני אם מצלמים בחוץ.

שאלה 2 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בחודש
 • כל 6 חודשים
 • לפני כל שימוש
 • פעם בשנה

שאלה 3 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 4 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 650
 • 800
 • 300

שאלה 5 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • אף אחד מהאמור לעיל

שאלה 6 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 200 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 180 ס"מ
 • 300 ס"מ

שאלה 7 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 1
 • 3
 • 4
 • 2

שאלה 8 מתוך 15: מה עושים כשנורה נשרפת?

Question Image
 • מחליפים
 • מחזירים למחסן
 • קונים חדשה

שאלה 9 מתוך 15: אם אני רוצה לעשות סצינת אקשיין

Question Image
 • צריך אישור מורה והורה
 • מותר
 • אסור

שאלה 10 מתוך 15: השלם את המשפט: במקום שאין_____ לא עובדים

Question Image
 • מים
 • פחת
 • חשמל

שאלה 11 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 12 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • רק גריפ
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה
 • כל חצובה

שאלה 13 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר
 • זה יקר

שאלה 14 מתוך 15: מותר להזיז פנס דולק?

Question Image
 • באישור מורה
 • לא יודע
 • כן רק אם הוא לד
 • לא

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet