loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, DC ADAPTER
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

DC ADAPTER

השאלה: בחירת פריט
#1
#2

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
2
javascript
אין תיאור פריט. ניתן להוסיף תיאור על ידי לחיצה על עדכון פריט (בחשבון מורה)

יומן הערות לציוד

מדריכים

לפריט זה אין בינתיים מדריכים. אולי כי הוא לא מקושר לדאטהבייס הראשי. לחץ כאן לעריכת הפריט

שאלון

שאלה 1 מתוך 15: כמה פינים יש לכבל חשמל עם הארקה?

Question Image
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4

שאלה 2 מתוך 15: מהי החשיבות של תקשורת ועבודת צוות בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות
 • זה מיותר. כל אחד צריך לדעת מה לעשות
 • אין זמן על הסט לדברים שלא קשורים לסרט

שאלה 3 מתוך 15: באיזו תדירות יש לבדוק כבלים מאריכים לאיתור נזקים?

Question Image
 • פעם בשנה
 • כל 6 חודשים
 • פעם בחודש
 • לפני כל שימוש

שאלה 4 מתוך 15: בעת כוונון גובה או זווית החצובה, עליך:

Question Image
 • בצע התאמות מהירות מבלי לבדוק את המנעולים והידיות
 • השתמש בזהירות וודא שכל המנעולים והידיות מהודקים כהלכה
 • אף אחד מהאמור לעיל
 • הארכת יתר על המידה את רגלי החצובה להשגת טווח גבוה יותר

שאלה 5 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לבטיחות תאורה נכונה בהפקת סרטים?

Question Image
 • הצבת ציוד תאורה במקום יציב
 • השארת ציוד תאורה ללא השגחה
 • אבטחת ציוד תאורה עם שקי חול למניעת נפילה
 • שימוש בציוד תאורה עם כבלים מאריכים משורשרים

שאלה 6 מתוך 15: כמה וואט הוא פנס תפוז?

Question Image
 • 100
 • 800
 • 650
 • 300

שאלה 7 מתוך 15: פנס בייבי (1K) מותר לשים על

Question Image
 • כל חצובה
 • רק גריפ
 • חצובה קלה
 • חצובה כבדה

שאלה 8 מתוך 15: איזו מהבאים אינה דרך מומלצת למניעת דליפת סוללה?

Question Image
 • השאר את הסוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים
 • אחסן סוללות במקום קריר ויבש
 • הימנע מטעינת יתר של הסוללות
 • החלף סוללות הקרובות לתאריך התפוגה שלהן

שאלה 9 מתוך 15: כיצד עליך להשליך בבטחה סוללות ישנות או משומשות?

Question Image
 • למחזר אותם בכל מרכז מיחזור סוללות
 • לזרוק אותם לפח
 • למכור אותם לחנות יד שנייה

שאלה 10 מתוך 15: מהי החשיבות של הכשרה נכונה בבטיחות הפקת סרטים?

Question Image
 • זה יקר
 • זה מיותר
 • זה יכול לסייע במניעת תאונות ופציעות

שאלה 11 מתוך 15: מה עליך לעשות אם סוללה נפוחה או בולטת?

Question Image
 • השלך את הסוללה מיד לפח
 • המשך להשתמש בסוללה עד שהיא מפסיקה לפעול
 • הסר את הסוללה בבטחה ולקח אותה למרכז מיחזור סוללות
 • הנח את הסוללה במיכל חסין אש ופנה למרכז פינוי פסולת מסוכנת

שאלה 12 מתוך 15: אסור לעבוד:

Question Image
 • אף תשובה אינה נכונה
 • בל כפפות
 • יש שתי תשובות נכונות
 • בלי נעליים

שאלה 13 מתוך 15: איזה מהבאים הוא דוגמה לציוד בטיחות מתאים להפקת סרטים?

Question Image
 • כפכפים
 • משקפי שמש
 • כפפות גינה
 • מכנסיים קצרים

שאלה 14 מתוך 15: מה האורך המקסימלי של סולם המותר לשימוש:

Question Image
 • 180 ס"מ
 • 300 ס"מ
 • 240 ס"מ
 • 200 ס"מ

שאלה 15 מתוך 15: איזו מהבאים היא דוגמה לשימוש נכון בג'לים בהפקת סרטים?

Question Image
 • שימוש בג'לים מומסים או פגומים
 • שימוש בג'לים עם חוטים מרוטים
 • לוודא שג'לים מאובטחים כראוי ואינם בסכנת התכה או התלקחות
 • אי אבטחת ג'לים לציוד תאורה
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.
אין טיפים לפריט זה. אולי מפני שהוא לא מקושר לדאטהבייס הכללי. לחץ כאן כדי לקשר פריט זה.

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
יונתן קורנפלד17/04/23 12:02
אוריין לב ארי24/04/23 11:39
Bar Neiman05/01/23 17:33
יהונתן ון ניקרק24/01/23 11:05