שיבוץ תלמידים לקבוצות הפקה

מספר התפקידים לתלמיד/ה
סידור הקבוצות
ניתן לגרור ולסדר מחדש באופן ידני במחשב בלבד. באנדרואיד החלוקה אוטומטית בלבד
אפשר להזין ידנית את שמות התלמידים והעדפות או - אפשרות טובה יותר לעבוד עם גוגל שיט. ואז להעתיק לכאן את שמות התלמידים והעדפותיהם. הנחיות ולינק לטמפלט של גוגל שיט
שם התלמיד/ה
בימוי
יש לסמן את
הבמאים שאושרו להפקה
עדיפות 1 עדיפות 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30