טרום הפקהשבוע 1פיתוח תסריט ✍️הרכבת צוות 👥חיפוש מקורות השראהוסגנון 🔍הצהרת כוונות אמנותיתשל כל תפקיד 📝שבוע 2-3ליהוק שחקנים 🎭פירוק תסריט לבימוי 🎬איתור אתרי צילום 🏞️כתיבת תסריט המשכיות📝יצירת רשימת צילומים📋יצירת סטוריבורד מצולם📷הרכבת ברייקדאון 📝תיעוד ביומן הפקה שלכל בעל תפקיד 📓הפקהשבוע 4חזרות עם שחקנים 🎭סיום תסריט צילומים📝רשימת ציוד 📋רשימת אביזריםואיתורם 🔍החתמת טפסיהשתתפות 📄הוצאת ציוד ממחסןהציוד ובדיקתו 📦שבוע 5תחילת צילום 🎬צילומים יומיים 📸גיבוי חומרים יומי 💾תיעוד ביומן הפקה שלכל בעל תפקיד 📓פוסט הפקהשבוע 6התחלת עריכהאסמבלי 🎞️צפייה באסמבלי בכיתה📽️תיעוד הערות לאסמבלי📓החזרת ציוד למחסןהציוד 📦הכנות לצילומי השלמה🎬שבוע 7עריכת קאט שני ✂️יום השלמות 🎥שבוע 8צפייה בקאט שלישי 📺תיעוד הערות לקאטהשלישי 📓שבוע 9פיין קאט תמונה ✂️תחילת עבודה על סאונד🎧תחילת עבודה על צבע🎨הכנת כתוביות 📝שבוע 10קרדיטים וכותרות 📜צפייה בקאט סופי 🎬שבוע 11תיקונים אחרונים ✂️טסט באולם ההקרנה🎞️תיקונים לטסט 🛠️שבוע 12גרסה סופית 🏁השלמת תיק הפקה 📂רפלקציה 📝הקרנה ובגרות 🎬הפקת סרט גמר בתיכון
הפקת סרט גמר בתיכון

טרום הפקה

שבוע 1:
פיתוח תסריט ✍️
הרכבת צוות 👥
חיפוש מקורות השראה וסגנון 🔍
הצהרת כוונות אמנותית של כל תפקיד 📝
שבוע 2-3:
ליהוק שחקנים 🎭
פירוק תסריט לבימוי 🎬
איתור אתרי צילום 🏞️
כתיבת תסריט המשכיות 📝
יצירת רשימת צילומים 📋
יצירת סטוריבורד מצולם 📷
הרכבת ברייקדאון 📝
תיעוד ביומן הפקה של כל בעל תפקיד 📓

הפקה

שבוע 4:
חזרות עם שחקנים 🎭
סיום תסריט צילומים 📝
רשימת ציוד 📋
רשימת אביזרים ואיתורם 🔍
החתמת טפסי השתתפות 📄
הוצאת ציוד ממחסן הציוד ובדיקתו 📦
שבוע 5:
תחילת צילום 🎬
צילומים יומיים 📸
גיבוי חומרים יומי 💾
תיעוד ביומן הפקה של כל בעל תפקיד 📓

פוסט הפקה

שבוע 6:
התחלת עריכה: אסמבלי 🎞️
צפייה באסמבלי בכיתה 📽️
תיעוד הערות לאסמבלי 📓
החזרת ציוד למחסן הציוד 📦
הכנות לצילומי השלמה 🎬
שבוע 7:
עריכת קאט שני ✂️
יום השלמות 🎥
שבוע 8:
צפייה בקאט שלישי 📺
תיעוד הערות לקאט השלישי 📓
שבוע 9:
פיין קאט תמונה ✂️
תחילת עבודה על סאונד 🎧
תחילת עבודה על צבע 🎨
הכנת כתוביות 📝
שבוע 10:
קרדיטים וכותרות 📜
צפייה בקאט סופי 🎬
שבוע 11:
תיקונים אחרונים ✂️
טסט באולם ההקרנה 🎞️
תיקונים לטסט 🛠️
שבוע 12:
גרסה סופית 🏁
השלמת תיק הפקה 📂
רפלקציה 📝
הקרנה ובגרות 🎬