loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, גרין סקרין מתקפל
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

גרין סקרין מתקפל

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
מסך ירוק מקופל הוא ציוד נייד ורב-תכליתי המשמש יוצרי וידאו לצילום סרטונים על רקע ירוק. כאשר הוא נפתח, המסך הירוק מספק רקע בצבע אחיד שניתן להחליף בקלות ברקע אחר באמצעות תוכנת עריכת וידאו. השימוש במסך ירוק מקופל הוא קל יחסית. התחל בפתיחת המסך הירוק והצבתו באזור מואר היטב עם רווח מספיק בין הנושא למסך הירוק כדי למנוע צללים. ודא שהמסך הירוק מואר באופן שווה וללא קמטים או צללים.

יומן הערות לציוד

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
דריה דר27/02/23 17:15
יהונתן ון ניקרק02/03/23 16:54