loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, כרטיס SD 32GB
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

כרטיס SD 32GB

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

כמות עותקים במגמה
12
כרגע במחסן
12
javascript
כרטיס SD הוא סוג של כרטיס זיכרון מאובטח דיגיטלי (SD) המסוגל להעברת נתונים במהירות גבוהה (קלאס 10) ונמצא בשימוש נפוץ במצלמות דיגיטליות, סמארטפונים והתקנים ניידים אחרים. הוא מתאים במיוחד להקלטת וידאו, מכיוון שהוא מציע מהירויות קריאה וכתיבה מהירות שיכולות להתמודד עם קבצי וידאו בחדות גבוהה ללא הפרעות או פיגור.
אחת התכונות הייחודיות של SD Card Class 10 היא תכונת הנעילה. תכונה זו מאפשרת לך להגן על הקבצים המוקלטים שלך מפני מחיקה או החלפה בטעות. כדי להשתמש בתכונת הנעילה, פשוט החלק את מתג הנעילה הממוקם בצד הכרטיס למצב נעול. זה מונע שינויים כלשהם בקבצים המאוחסנים בכרטיס, ומבטיח שהם נשארים בטוחים ומאובטחים.

יומן הערות לציוד

1735עותק מס 1
Idan Friedman31/05/23 13:18128gb

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 2
Idan Friedman31/05/23 13:18
פלג טל07/06/23 09:21
עותק מס 1
Idan Friedman31/05/23 13:18128gb
פלג טל07/06/23 09:21