loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, מטען קנון 250די מקורי
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

מטען קנון 250די מקורי

השאלה: בחירת פריט
#1
#2
#3

כמות עותקים במגמה
3
כרגע במחסן
1
javascript
מטען LP-E17 הוא מטען סוללות מקורי של Canon המיועד לשימוש עם סוללות נטענות של Canon LP-E17. סוללת LP-E17 משמשת במספר דגמי מצלמות של קנון כמו Canon EOS M3, M5, M6, Rebel T6i, T7i ו-77D.
כדי להשתמש במטען LP-E17, בצע את השלבים הבאים:
הכנס את הסוללה למטען. המגעים בסוללה צריכים להיות מיושרים עם המגעים במטען.
חבר את המטען לשקע חשמל. נורית החיווי של המטען תידלק, ומציינת שהסוללה נטענת.
המתן עד שהסוללה תיטען במלואה. זמן הטעינה ישתנה בהתאם לרמת הטעינה הנוכחית של הסוללה ולקיבולת הסוללה.
כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי במטען תיכבה. נתק את המטען משקע החשמל והסר את הסוללה מהמטען.
חשוב לציין שמטען LP-E17 מיועד לשימוש עם סוללות Canon LP-E17 בלבד. ניסיון לטעון דגמי או מותגים אחרים של סוללות עלול לגרום נזק למטען ולסוללה. בנוסף, מומלץ להשתמש רק בסוללות ומטענים מקוריים של Canon כדי להבטיח ביצועים מיטביים ולהימנע מבעיות בטיחות אפשריות.

יומן הערות לציוד

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 2
יעל גופן12/05/23 08:44
עלמה קודשביץ09/06/23 10:05
דריה מלאנקר09/06/23 07:05
נעם אברהם27/04/23 08:40
אמיתי ניישטיין01/05/23 08:04
עותק מס 1
נועה טל27/03/23 10:47
איילה סלע12/04/23 02:53
אןרי יסקי20/04/23 12:41
עותק מס 2
ארבל בראון13/03/23 15:30
נעמי אשל27/03/23 08:57
עותק מס 3
יונתן יעקובי09/03/23 15:59
אמיתי ניישטיין13/03/23 11:02
עותק מס 2
אגם עוזרי22/02/23 15:13
נעמי אשל27/02/23 12:02
אגם עוזרי22/02/23 15:05
נעמי אשל27/02/23 12:02
עותק מס 1
יעל גופן16/02/23 20:08
עלמה קודשביץ10/03/23 21:05
איילה סלע15/03/23 21:00
יהונתן ון ניקרק19/03/23 12:29