loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, ND variable 77mm
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

ND variable 77mm

השאלה: בחירת פריט
#1
#2

כמות עותקים במגמה
2
כרגע במחסן
2
javascript
ה-ND Variable 77mm הוא פילטר המאפשר לך להתאים את כמות האור הנכנסת למצלמה על ידי סיבוב טבעת המסנן. זה הופך אותו לאידיאלי לצילום בתנאי בהיר, מכיוון שהוא מאפשר לך להשתמש במהירויות תריס איטיות יותר או בצמצמים רחבים יותר מבלי לחשוף יתר על המידה את התמונה. כדי להשתמש ב-ND Variable 77 מ"מ, פשוט הברג אותו על החלק הקדמי של העדשה שלך עם קוטר פילטר 77 מ"מ. סובב את טבעת המסנן כדי להתאים את כמות האור הנכנסת למצלמה ולהשגת החשיפה הרצויה.

יומן הערות לציוד

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet

הסטוריית השאלות לפריט

עותק מס 1
יעל גופן12/05/23 08:44
עלמה קודשביץ09/06/23 10:03
אדי מנדלבאום18/06/23 11:29
נעם אברהם27/04/23 08:40
אמיתי ניישטיין01/05/23 08:04
עותק מס 2
נועה טל27/03/23 10:47
אמיתי ניישטיין20/04/23 09:28
עותק מס 1
איתי רביקוביץ23/03/23 13:43
נעמי אשל20/04/23 10:06
עותק מס 2
אדם פורת20/02/23 17:27
יהונתן ון ניקרק16/03/23 10:04
עותק מס 1
יעל גופן16/02/23 20:08
עלמה קודשביץ10/03/23 21:07
איילה סלע15/03/23 21:01
נעמי אשל22/03/23 20:01
יעל גופן16/02/23 20:08
עלמה קודשביץ10/03/23 21:07
איילה סלע15/03/23 21:01
יהונתן ון ניקרק19/03/23 12:30
דריה דר29/12/22 15:30
יהונתן ון ניקרק15/01/23 11:13