loader
המערכת טוענת נתונים...
loader
המערכת טוענת נתונים...
, ronin 1
הדולי שלך
לא פתחת הפקה
פתיחת הפקה/תרגיל
הדולי שלך ריק
אין מצלמות רעות. יש מצלמות שרע להן.

ronin 1

השאלה: בחירת פריט
#1

כמות עותקים במגמה
1
כרגע במחסן
1
javascript
ה-Ronin One היא מערכת גימבל בעלת 3 צירים ברמה מקצועית המיועדת ליוצרי קולנוע ויוצרי תוכן. המערכת יכולה לתמוך במשקל של עד 11 ק"ג ויש לו חיי סוללה של עד 12 שעות. ה-Ronin One כולל שלט אלחוטי.

יומן הערות לציוד

מדריכים

חוברת הפעלה
לפריט זה לא צורפה בינתיים חוברת הפעלה רשמית
סרטון הדרכה
לפריט זה לא צורף בינתיים סרטון הפעלה

שאלון

לפריט זה אין בינתיים שאלון
לינק לסרטון ההפעלה שלי

טיפים של תלמידים

פה זה המקום לתת טיפים לשימוש במכשיר לתלמידים אחרים.

הטיפ שלך כאן:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cheetsheet

לפריט זה אין בינתיים cheetsheet